Chính sách bảo mật

- Đảm bảo quyền riêng tư và dữ liệu trên máy tính hoặc di động của bạn. XD Bảo Châu không thu thập dữ liệu quyền riêng tư của bạn khi bạn truy cập vào trang web của bảo châu. và Bảo Châu cũng không cho phép bất cứ 1 tập thế hay cá nhân nào thu thập thông tin dữ liệu quyền cá nhhân của bạn khi truy cập và web của bảo châu. vì đó có thể là tài sản và quyền riêng tư của bạn. bạn hoàn toàn yên tâm vì web của xây dựng bảo châu đã có bảo mật và không ai thu thập được thông tin khi truy cập vào trang web.

- chúng tôi chỉ có thể chụp các hình ảnh thi công, không chụp hình ảnh của khách hàng và không chia sẻ rõ địa chỉ và tên khách hàng. và với mục đích chia sẽ cho người thân quen và đăng ảnh để khách hàng có thể dễ nhận biết về lĩnh vực. bạn cũng yên tâm về điều này. điều sẽ không ảnh hưởng gì đến bạn và khách hàng.

- xây dựng bảo châu có đăng kí hoạt động thương mại internet với bộ công thương

HOTLINE 0975 496 027
Gửi thư